Concurrentie-positie verstevigen

Op weg naar meerjaren-onderzoeksprogramma’s

Concurrentie-positie verstevigen

Onder de naam Holland Robotics treden wetenschap en industrie vanaf nu nationaal en internationaal met één gezicht naar buiten. Ieder met zijn eigen identiteit, maar wel als onderdeel van een landelijk roboticaplatform. Alle partijen en initiatieven worden daarin meegenomen. Doordat deelnemers krachten bundelen en elkaar ondersteunen, kunnen we ons krachtig profileren in Nederland en het buitenland. Het is belangrijk dat we elkaar informeren, faciliteren en aansluiten op de Smart Industry roadmap, in samenhang met ICT en onderwijs.

Holland Robotics effent ook het pad naar een officieel onderzoeksconsortium voor wetenschappers en industrie. Zo ontstaan meerjarige onderzoeksprogramma’s op applicatiegebieden die voor de hightechindustrie belangrijk zijn. Juist door het samenbrengen van wetenschap en industrie komen we tot succesvolle innovaties die leiden tot meer internationale business. Het doel: de internationale concurrentiepositie verstevigen.

Lees verder

Delen:
Review Dennis Schipper
Dankzij dit platform kan de industrie via een serieuze technology roadmap de lead nemen in het agenderen van de toekomst van de Nederlandse robotica.
Dennis Schipper
Managing director DEMCON