Introductie

Over Holland Robotics

Introductie

Holland Robotics is een landelijke robotica-community die de nationale samenwerking tussen wetenschap, industrie en robotica-entiteiten naar een hoger plan brengt. Met High Tech NL als aanjager, hebben de vier technische universiteiten, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen zich verenigd, samen met de grote industriële partijen DEMCON, VDL Enabling Technologies Group, Philips, Lely en Vanderlande Industries.

Verbinden

Dit is pas de eerste fase in het verbinden van de nationale roboticawereld. Alle partijen die willen bijdragen aan het initiatief zijn welkom om aan te sluiten. Met Holland Robotics kunnen we een sterkere verbinding leggen tussen alle robotica-activiteiten in Nederland. Er ontstaat een dynamische uitwisseling van ideeën en initiatieven op het gebied van technologie en talent.

Roboticaplatform met heldere focus
Holland Robotics is niet het eerste initiatief dat een roboticaplatform biedt voor Nederlandse hightechbedrijven en kennisinstellingen. In het verleden voorzag RoboNED in de behoefte om partijen bij elkaar te brengen, maar dat stokte door gebrek aan samenwerking. Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. We gaan op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda invullen. En middels een – nog te ontwikkelen – technology roadmap kan de industrie de lead nemen in het agenderen van de toekomst van de Nederlandse robotica.

lees verder

Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven