Awareness en kennis over robotisering voor het MKB

MKB-robotiseert

Awareness en kennis over robotisering voor het MKB

MKB Robotiseert betrekt MKB Nederland actief bij inzet robotica binnen bedrijfsprocessen

Waar Nederland op innovatief gebied vooroploopt in de ontwikkelingen op roboticagebied, blijft in de praktijk de toepassing van robotica binnen de MKB-sector achter. Dit kan op termijn een serieus probleem opleveren voor de concurrentiepositie van veel bedrijven. Veel MKB-bedrijven hebben onvoldoende kennis van de mogelijkheden en toepassingen van robotica binnen hun organisatie. De huidige robots zijn namelijk al lang niet meer alleen inzetbaar voor grote bedrijven, maar zijn zowel financieel én praktisch te gebruiken binnen MKB-omgevingen.

Robotisering is niet alleen een zaak van techneuten
Om het MKB meer bekend te maken met de mogelijkheden én het gebruik van robotica heeft Holland Robotics samen met partners Breda Robotics, Fieldlab Robotics, Fontys, Avans Hogescholen, Gebrema, Newton en Sensor Partners de handen in elkaar geslagen in het project MKB Robotiseert. Binnen MKB Robotiseert kunnen bedrijven op praktische en laagdrempelige wijze kennismaken met de verschillende mogelijkheden en toepassingen van robotisering. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling en scholing van medewerkers binnen de organisaties.

Thijs Dorssers, manager Holland Robotics,: ‘Het is belangrijk dat werknemers leren hoe ze met robots moeten (samen)werken. We willen met dit project bedrijven inspireren en aanzetten om hun medewerkers te gaan bijscholen op het gebied van robotisering. Dit gaan we doen door het aanbieden van praktische workshops, kennissessies, demonstraties in Fieldlabs en het realiseren van een innovatieve leeromgeving. Dit alles specifiek gericht op het MKB in Nederland.’

Het project heeft een looptijd van twee jaar en heeft onlangs de titel ‘Het beste MKB!dee 2021’ gewonnen, uitgereikt namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Mona Keijzer.

Achtergrond
Gebrek aan kennis en scholingsmogelijkheden voor ondernemers en medewerkers binnen MKB-bedrijven is één van de belangrijkste redenen dat de inzet van robotica in de MKB-sector achterblijft. Om succesvol en concurrerend te blijven in de toekomst is het echter essentieel voor deze bedrijven om stappen te zetten in de digitale transitie en productie-automatisering. We zien dat veel medewerkers uit MKB-bedrijven door gebrek aan tijd en gebrek aan goed overzicht voor praktische scholingsmogelijkheden nu voornamelijk kennis opdoen ‘uit de boeken’. Volgens onze analyse is de doelgroep echter veel meer gebaat bij een meer praktische vorm van leren. Dit middels een innovatieve leeromgeving met aanbod van workshops, kennis- en inspiratiesessies en demonstratieprojecten met de betrokken robotica fieldlabs in Roermond en Breda. Op de website www.mkb-robotiseert.nl worden de komende periode de verschillende activiteiten gelanceerd.

Naar de projectwebsite

Projectpartners
Holland Robotics, Breda Robotics, Fieldlab Robotics, Fontys, Avans Hogescholen, Gebrema, Newton en Sensor Partners

Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven