OPZuid project

Holland Robotics Logistiek

OPZuid project

 

De maatschappij verandert in een rap tempo. De eisen op het gebied van duurzaamheid, ergonomisch- en veilig werken nemen steeds meer toe. Ook hebben het groeiend aandeel van e-commerce, met steeds meer eisen op het gebied van personificatie en traceability, en de vergrijzing en het toenemende personeelstekort meer en meer impact op bedrijven. Dit vraagt om een andere manier van werken waarbij de inzet van robotica essentieel zal zijn in de toekomst.

Holland Robotics is daarom het project Holland Robots Logistiek gestart. In dit project gaan ondernemingen uit de roboticasector, diverse opleidings- en kennisinstellingen  intensief samenwerken om gezamenlijk demo- en technologieoplossingen te ontwikkelen voor de logistieke sector.

Samen bouwen
Het project is niet alleen gericht op de ontwikkeling van nieuwe roboticatechnologie en -toepassingen. Ook het vormen van een sterke roboticacommunity behoort tot de projectdoelen, zodat Nederland in de toekomt een rol op wereldniveau gaat en blijft spelen op het gebied van robotica.

Meer weten?
We komen graag in contact met potentiële partners, gebruikers, toeleveranciers en beleidsmakers die kennis willen maken met de mogelijkheden en toepassingen van robotica. Voor in de logistiek, maar ook in andere toepassingsgebieden.

Heeft u interesse in het project en wilt u meer weten? Neem contact op met Thijs Dorssers; manager Holland Robotics via thijs.dorssers@hollandrobotics.com

Projectduur
Het project is gestart op 1-1-2020 en heeft een looptijd tot maart 2023.

Projectparters
Logistiek

RUVU, Probotics AGV Systems, Green Dino, UNIT040, DEMCON, Concept Robotics, PinXact B.V., VinciTech B.V., VDL ETG Project, Fontys, KennisDC Logistiek, Maastricht University, TU/eindhoven, Avans Hogeschool, Tilburg University, TomTom, IM Efficiency, Accerion, PostNL, Space53, MindLabs

Meer over de projecten

Achtergrond
Dat Nederland gebaat is bij de oprichting van een innovatie ecosysteem rondom robotica blijkt wel uit het rapport ‘Kansen voor de Nederlandse Robotica’ in 2017, geschreven door Berenschot in opdracht van Holland Robotics (clusterorganisatie van High Tech NL), en de diverse roadmapsessies in 2018.

In 2019 beloven meerdere organisaties hun kennis en kunde met elkaar te delen om gezamenlijk een koploperspositie te bewerkstelligen voor Nederland in de robotica. Samen dienen ze medio 2019, twee subsidieaanvragen in bij het OPZuid-programma. Beide projecten zijn inmiddels gehonoreerd en zijn per 1 januari 2020 gestart.

Het project Holland Robotics Logistiek wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk, de Provincie Noord Brabant en de provincie Limburg in het kader van OPZuid.

 

Universiteit van Maastricht heeft in samenwerking met Fontys Hogeschool Robohub en NOX Robotics een autonoom laad en uitlaad mechanisme ontwikkeld dat aangepast kan worden voor grote logistieke faciliteiten. De ontwikkeling van dit eerste model is een van de resultaten uit the “Last Mile project: a solution at sorting and loading”.
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven