OPZuid project

Holland Robotics Inspectie & Maintenance

OPZuid project

De maatschappij verandert in een rap tempo. De eisen op het gebied van duurzaamheid, ergonomisch- en veilig werken nemen steeds meer toe. De steeds extremere werkomstandigheden waarin inspectie en maintenance plaatsvinden enerzijds en de vergrijzing en het toenemende personeelstekort anderzijds hebben meer en meer impact op bedrijven. Dit vraagt om een andere manier van werken waarbij de inzet van robotica essentieel zal zijn in de toekomst.

Holland Robotics is daarom het project Holland Robotics Inspectie & Maintanance gestart. In dit project gaan ondernemingen uit de roboticasector, diverse opleidings- en kennisinstellingen  intensief samenwerken om gezamenlijk demo- en technologieoplossingen te ontwikkelen voor de inspectie & maintenancesector.

Samen bouwen
Het project is niet alleen gericht op de ontwikkeling van nieuwe roboticatechnologie en -toepassingen. Ook het vormen van een sterke roboticacommunity behoort tot de projectdoelen, zodat Nederland in de toekomt een rol op wereldniveau gaat en blijft spelen op het gebied van robotica.

Meer weten?
We komen graag in contact met potentiële partners, gebruikers, toeleveranciers en beleidsmakers die kennis willen maken met de mogelijkheden en toepassingen van robotica. Voor inspectie en onderhoud,  maar ook in andere toepassingsgebieden.

Heeft u interesse in het project en wilt u meer weten? Neem contact op met Thijs Dorssers; manager Holland Robotics via thijs.dorssers@hollandrobotics.com

Projectduur
Het project is gestart op 1-1-2020 en heeft een looptijd tot maart 2023.

Projectparters
Inspectie & Maintenance

DEMCOM, EXRobotics, Holst Centre, Captain AI, Bright Cape, Aquatic Drones, TU/Eindhoven, Avans Hogeschool, Tilburg University, REWIN, BrainCreators, TenneT, HIT, RIMS B.V, Space53, MindLabs, Innovatiecluster Drachten, RoboValley, SPRINT Robotics, Port of Moerdijk, Werkendam Maritieme Industries

Achtergrond
Dat Nederland gebaat is bij de oprichting van een innovatie ecosysteem rondom robotica blijkt wel uit het rapport ‘Kansen voor de Nederlandse Robotica’ in 2017, geschreven door Berenschot in opdracht van Holland Robotics (clusterorganisatie van High Tech NL), en de diverse roadmapsessies in 2018.

In 2019 beloven meerdere organisaties hun kennis en kunde met elkaar te delen om gezamenlijk een koploperspositie te bewerkstelligen voor Nederland in de robotica. Samen dienen ze medio 2019, twee subsidieaanvragen in bij het OPZuid-programma. Beide projecten zijn inmiddels gehonoreerd en zijn per 1 januari 2020 gestart.

Het project Holland Robotics Inspectie & Maintanance wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Noord Brabant in het kader van OPZuid.

 

Delen:
Review Dennis Schipper
Dankzij dit platform kan de industrie via een serieuze technology roadmap de lead nemen in het agenderen van de toekomst van de Nederlandse robotica.
Dennis Schipper
Managing director DEMCON