Interreg project

COTEMACO

Interreg project

Holland Robotics (High Tech NL) partner in Europees Interreg project COTEMACO

Optimale samenwerking tussen mens en machine

De veranderingen in de maatschappij vragen om antwoorden. Antwoorden op vragen als: “Waar vinden we voldoende handen voor onze voedselproductieprocessen?”, “Nemen robots ons werk over of gaan we met robots samenwerken en laten we hen het monotone, zware en gevaarlijk werk doen?”. Op het gebied van gezondheid en duurzaamheid worden de eisen voor (de verwerking van) ons voedsel steeds strenger; qua hygiëne, maar ook qua personificatie en traceability.

Allemaal vragen die onderdeel vormen van het nieuwe innovatieproject COTEMACO. Hierin gaat High Tech NL (/Holland Robotics) samen met Food Tech Brainport, aan de slag met MKB-bedrijven en kennisinstellingen. In een demonstratiefabriek worden verschillende voedselverwerkingsprocessen gedemonstreerd waarin medewerkers en robots optimaal en kosteneffectief gaan samenwerken. Projectleider van dit Interreg project is Flanders Make.

Bedrijven worden uitgenodigd om nieuwe productieprocessen te ontwikkelen en demonstrators te bouwen die als voorbeeld kunnen dienen voor de hele agrarische bedrijfstak. De deelnemende bedrijven worden tevens ondersteund tijdens de implementatie van samenwerkende robots binnen hun eigen bedrijfsomgeving

Bekijk de deelnemende bedrijven

Technologie aanbieders      Voedselverwerkende industrie     COTEMACO-site

Wat biedt COTEMACO?
Het COTEMACO project kent een voucherprogramma voor een 60-tal MKB bedrijven in de food- en automotive industrie. Hiermee verkrijgen de deelnemers  1) de mogelijkheid om in het fieldlab realistische bedrijfscases en pilots te testen, 2) toegang tot kennis en kunde die opgedaan wordt tijdens het project en 3) ondersteuning bij het implementeren van cobots in hun eigen bedrijfsomgeving.

Projectduur
Het project loopt van 2018 tot 2021

Projectactiviteiten
Aftrapbijeenkomst integrators / technologieaanbieders flexibele automatisering

Wilt u meer weten over cobots in uw productieproces?

Wilt u meer weten over dit project of heeft u interesse in deelname? Neem dan contact op met Ben van der Zon, Program Manager Technology Projects bij High Tech NL: ben.van.der.zon@hightechnl.nl of 06 – 153 848 50.

Media
Persbericht kick-off COTEMACO

Projectpartners
Nederland: High Tech NL & Food Tech Brainport
België: Flanders Make & Voka – KvK Limburg
Verenigd Koninkrijk: University of Lincoln & Greater Lincolnshire Local Enterprise Partnership
Duitsland: Center for Mechatronics and Automation Technology GmbH & Advice Center for socially acceptable Technology-Designing

Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven