Uw uitdaging in de Brabant Robot Challenge?

Waarom worden zorg robots op de ene zorgafdeling omarmd en op de andere niet?

Een samenleving met robots is niet meer weg te denken. Om dit in goede banen te leiden, heeft Robotica naast technologische ook sociaal- wetenschappelijke, economische, juridische en ethische inzichten nodig. In de slimme maakregio Brabant zullen de effecten van robotisering zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland, door de vergaande verwevenheid van bedrijfsleven in industrie en zorg, technisch onderwijs en overheid. Noord-Brabant kan daarmee kansen grijpen en proberen negatieve gevolgen te voorkomen.

Studenten van van Tilburg University, Fontys, Technische Universiteit Eindhoven en Avans Hogescholen zijn daarom in 2016 de Brabant Robot Challenge gestart waarbij zij in multidisciplinaire groepen werken aan diverse praktijkvraagstukken vanuit bedrijven en instellingen. Dit jaar is deze Brabant Robot Challenge gewijd aan robotisering in de zorgsector. Waarbij niet alleen gekeken wordt naar technische en medische kennis, maar ook gebruik gemaakt wordt van sociaal wetenschappelijke, economische, juridische en ethische inzichten.

Een uitgelezen kans voor bedrijven werkzaam in de praktijk van de (zorg)robotica, medische- of zorgsector en zorg verlenende instellingen om input te leveren voor de Brabant Robot Challenge, zodat mogelijk uw uitdaging meedoet in deze challenge.

U kunt nog tot 2 februari aanmelden.

Meer informatie en aanmelden

Naar overzicht
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven