Robots en arbeidsveiligheid

Werken met robots, is dat veilig?

Robots en arbeidsveiligheid

Dit artikel is tot stand gekomen na een interview met Thijs Dorssers, manager Holland Robotics, voor RockingRobots, auteur Marco van der Hoeven

Ondanks de sterk toenemende groei van het aantal robots dat zijn intrede doet in organisaties, blijft het voor velen moeilijk om wet- en regelgeving over de veiligheidsaspecten van het werken met robots te volgen. Daarom zijn Holland Robotics, TNO, iTanks, de NVVK en de NEN een initiatief gestart om aandacht te vragen voor de arbeidsveiligheid van mensen die met robots en cobots werken.

“Er bestaat veel onduidelijkheid over het thema robots en arbeidsveiligheid”, zegt Thijs Dorssers, directeur van Holland Robotics. “In de praktijk blijken de huidige standaarden, zoals ISO 12100 en ISO/TS 15066 te weinig input te geven voor de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de robotica zeker, in combinatie met onder andere de ontwikkelingen als cobotisering en  kunstmatige intelligentie. Het thema wordt echter steeds actueler omdat de inzet van robots steeds meer toeneemt en mensen steeds meer in aanraking komen met robots.

Dorssers vervolgt: “De wet- en regelgeving loopt achter op de ontwikkeling van technologie. Dit betekent dat bedrijven die met nauwe mens-robot samenwerking en AI innoveren zich kunnen afvragen hoe de regels precies van toepassing zijn. Daar komt nog bij dat de Machinerichtlijn een behoorlijke facelift ondergaat en control systems (AI) herkent als mogelijke bron van risico’s. . Daarom is er een initiatief ontstaan vanuit Holland Robotics, TNO, iTanks, de NVVK en de NEN, om dit thema gezamenlijk op de agenda te zetten.

Aandacht creëren

“Het onderwerp stond bij alle initiatiefnemers al op de agenda”, zegt Dorssers, “Het was dus een logische volgende stap om daar gezamenlijk aandacht voor te creëren en het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Hiermee willen we zorgen dat er meer duidelijkheid komt, en regels waar organisaties die robots gebruiken mee kunnen werken. In het bijzonder willen we een discussie voeren over nieuwe innovaties binnen de robotica waarbij AI en het delen van de werkruimte met mensen onderdeel zijn.

Op dit moment moeten robots voldoen aan de Machinerichtlijn en worden ISO-normeringen als uitgangspunten gebruikt. In de praktijk blijkt dat deze regelgeving voor robots onvoldoende bekend is bij eindgebruikers, zeker in het geval van mens- machinesamenwerking. . Een belangrijke doelstelling van de samenwerkende partijen is dan ook om uitleg te geven over de geldende regelgeving en met de verschillende stakeholders over in gesprek te gaan. Daarbij kijken we ook wat nodig is voor effectieve implementatie van risico-reducerende maatregelen bij eindgebruikers van robots die ‘uit de kooi’ komen. Deze onderwerpen zijn nog actueler geworden met de komst van de onlangs gepubliceerde nieuwe wettekst van de Machinerichtlijn met verscherpte eisen op dit vlak.

Lees verder

Meld u nu aan voor de serie webinars over het thema Robots en arbeidsveiligheid die Holland Robotics samen met iTanks, NEN, NVVK en TNO organiseert.

Naar overzicht
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven