Veilige robots komen onder de mensen

Normen voor de machineveiligheid worden vooral ontwikkeld met aandacht voor traditionele industriële robots. Maar wat als er een robot niet in een afgeschermde fabrieksomgeving zit en juist tussen de mensen of met mensen samenwerkt? Denk bijvoorbeeld aan robots die door de stal van een boer rijden om de dieren te voeren of robots die in een verzorgingshuis helpen met dingen oppakken. Welke normen zijn van toepassing, welke veiligheidseisen zijn er en wat ontbreekt?

NEN

NEN (de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) verbindt partijen en belanghebbenden en zorgt ervoor dat er afspraken komen die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Dit doen ze in nationale
en/of internationale normcommissies. De normcommissie ‘Robotics’ zorgt voor de Nederlandse inbreng in de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden op het gebied van robotica.

De scope van deze commissie betreft het hele roboticagebied met uitzondering van militaire en speelgoedrobots. Deze technische commissie houdt zich bezig met de ontwikkeling van mondiale normen voor industriële robots, service-robots, zorgrobots en medische chirurgie- en rehabilitatierobots. Naast veiligheid ligt de aandacht ook op modulariteit voor robotica in software en hardware.

Achtergrond

Holland Robotics werkt samen met onder andere NEN, TNO, NVVK en iTanks om meer aandacht te krijgen voor Robots en Arbeidsveiligheid. Dit doen we door gezamenlijk een aantal bijeenkomsten te organiseren waarin we de verschillende aspecten van robots en arbeidsveiligheid te bespreken. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Thijs Dorssers, manager Holland Robotics, thijs.dorssers@hightechnl.nl

Naar overzicht
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven