Community geactiveerd

Roboticalandschap in beweging

Community geactiveerd

De afgelopen 2 maanden hebben we de Holland Robotics community geactiveerd. Dit heeft geleid tot vele positieve reacties op het roboticalandschap in Nederland. Veel organisaties hebben hun profiel inmiddels aangevuld.

Daarnaast hebben we 2 bijeenkomsten georganiseerd: Autonome Robots bij Tesla in Tilburg en Secure Robots op de High Tech Campus in Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomsten lieten we ook discussies plaatsvinden.

Uit deze sessies kwam naar voren:

  • dat er in het bedrijfsleven, lees MKB, behoefte is aan meer informatie over de mogelijkheden van robots en wat deze ontwikkeling betekent voor het bedrijf en haar personeel. Bedrijven staan ervoor open om te vernieuwen en robotiseren.
  • dat men bang is voor het verdwijnen van banen. Er zullen inderdaad wel banen verdwijnen, maar daar zullen er minstens zoveel voor terug komen. Waarschijnlijk vindt er wel een verschuiving plaats naar iets hoger opgeleide personen (MBO). Het werk zal door de inzet van robots afwisselender en minder zwaar worden.
  • dat er behoefte is aan veiligheidsrichtlijnen. Naast de technische en security richtlijnen moet ook rekening worden gehouden met de psychologische aspecten.

Presentaties

Autonome Robots bij Tesla

Secure Robots op de High Tech Campus

Naar overzicht
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven