Van position paper naar roadmap

Roadmapsessies: samen de toekomst vormgeven

Van position paper naar roadmap

Bij de oprichting van Holland Robotics is de ambitie uitgesproken om te werken aan een nationale technology roadmap voor robotics. Hiervoor is steun gevraagd en toegezegd vanuit het ministerie van EZK zie de position paper.  Er zijn een aantal applicatiedomeinen gekozen waarvoor deze roadmaps opgesteld gaan worden.

  • Agro Food
  • Medical (Cure & Care)
  • Logistics & Flexible Manufacturing
  • Inspection & Maintenance

Definitie bepalen

De eerste helft van dit jaar is Willem Endhoven samen met een aantal experts binnen deze applicatiedomeinen druk bezig geweest met het definiëren van de belangrijkste uitdagingen. “Welke technische stappen moeten nu in gang gezet worden om over 5-10 jaar te kunnen komen tot een stevige technische uitgangspositie voor de Nederlandse robotica industrie?”

Nu is het moment om deze inzichten verder te bespreken met de Nederlandse roboticasector. Hiervoor gaan we voor elk van de applicatiegebieden roadmapsessies houden. We hopen u daar dan te ontmoeten en te spreken over het formuleren van enkele publiek-private samenwerkingsprojecten. Zo kunnen we samen de toekomst vormgeven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de roadmaps in de robotica? Neem dan contact op met Willem Endhoven; willem.endhoven@hightechnl.nl  

Naar overzicht
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven