Open: Demonstrator programma

Het NWO-domein Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW) doet een oproep voor het Demonstrator-programma

Het programma Demonstrator richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit de Nederlandse kennisinstellingen. Het gaat hierbij om het verder ontwikkelen van een technologie tot het niveau van Minimal Viable Product (minimaal werkbaar product). Deze eerste versie van een product kan dan door middel van demonstraties aan derde partijen worden gepresenteerd om overgedragen te worden (‘Show to Transfer’). De uiteindelijke commercialisatie van de technologie vindt dan plaats bij een derde partij. In totaal is er voor deze subsidieronde € 1,3 miljoen beschikbaar.

Demonstrator staat open voor aanvragen gebaseerd op resultaten die voortkomen uit universitair onderzoek of onderzoek gefinancierd door Regieorgaan SIA.

In aanmerking voor een bijdrage komen hoogleraren, universitaire (hoofd)docenten, docenten en lectoren. De onderzoekers moeten een aanstelling hebben (vast of tijdelijk) gedurende de looptijd van het aanvraagproces en het Demonstrator-project dat mogelijk hieruit volgt.

De hoogte van de subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximumbedrag van € 160.000. Een Demonstrator-project heeft een looptijd van maximaal achttien maanden.

Meer informatie

Naar overzicht
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven