Breng de robot naar school

Moet robotica in het primair onderwijs?

Breng de robot naar school

Met ingang van het komende schooljaar zijn lessen ‘techniek’ verplicht voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Een ontwikkeling die wij van harte toejuichen. Helaas ontbreekt ‘robotica’ in het huidige aanbod van de lesmakers. Als Holland Robotics willen wij ons hardmaken om ook robotica een plekje te geven in het lesaanbod in het primair- en secundair onderwijs. Hiervoor vragen wij uw hulp en input!

Investeren in de toekomst

Het huidige tekort op de (technische) arbeidsmarkt zal alleen maar groter worden. Door kinderen reeds tijdens hun basis- en middelbare schooltijd kennis te laten maken met robots vergroten we de kans op een beroepskeuze richting robotica in een later stadium. Door integratie met het bedrijfsleven, maken de jongeren kennis met de mogelijke rollen die robots kunnen hebben in de pratijk. Ook zal de inzet van robots in het dagelijks leven  bij de jongeren en hun ouders nog in veel gevallen onbekend, zo mogelijk onbemind, zijn. Een goed opgezet lesprogramma kan in al deze aspecten een positieve bijdrage leveren aan de toekomst en acceptatie van robotica in Nederland.

Door als sector een pro-actieve rol te nemen om een roboticalespakket voor het PO en SO te ontwikkelen, tonen we de inzet van de sector bij de maatschappelijke stakeholders (nationale- en Europese politici en media)

Dus… Zijn we als sector bereid tijd en geld te investeren in een lesprogramma voor jongeren in de hoogste groepen van het primaire onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs? De vorm van het lesprogramma moet aansluiten bij het intelligentie- en belevingsniveau van kinderen en jongeren in deze leeftijdsgroepen en moet bovendien makkelijk in te passen zijn in de overvolle lesprogramma’s en activiteiten van de leraren. Om eveneens meisjes te enthousiasmeren moet het lesprogramma ook daarop afgestemd zijn.

Doet u mee?

Eind oktober organiseren wij een discussiebijeenkomst waarin we willen praten over een gezamenlijk plan van aanpak. Denk hierbij onder andere aan:

  • denkbeelden over invulling van het leerplan
  • strategie richting het onderwijs
  • samenwerking met kennisinstellingen onderwijs
  • docentenorganisaties
  • belangenorganisaties  (High Tech NL)
  • overheid (OCW)
  • indicaties budget
  • indicaties tijdbeslag

Wilt u meer weten en heeft u interesse om mee te denken? Stuur dan een bericht naar thijs.dorssers@hollandrobotics.com met als onderwerp Robotica in Technieklessen.

Laat ons voor 21 september 2018 weten of we op u kunnen rekenen.

Naar overzicht
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven