Mens en machine zijn steeds moeilijker te scheiden

Dit artikel is tot stand gekomen uit een compilatie van het interview met Maarten Braadbaart van de normcommisie ‘Robotics’ in een bijdrage op www.nen.nl .

Mens en machine zijn steeds moeilijker te scheiden

De term Cobot, ‘collaborative robot’, is eigenlijk een beetje misleidend. Vaak werken die robots in fabrieken toch in hun eentje, zonder menselijke hulp, eventueel met een hek eromheen. Dat verandert echter. Robots en mensen komen steeds meer met elkaar in aanraking. ‘Normalisatie moet daarop inspringen’, zo zegt Maarten Braadbaart van de normcommissie ‘Robotics’.Mens en machine minder scheiden

Mens en robot werken samen

In de machinebouw staat het scheiden van de mens en machine centraal. De vele veiligheidsmaatregelen zoals hekken zorgen voor een veilige werkomgeving. De komst van de ‘collaborative robot’ heeft dat veranderd. ‘Je kunt de mens niet meer automatisch scheiden van de robot. Het mooiste zou zijn dat de mens en robot met elkaar samenwerken terwijl de robot op volle capaciteit zijn werk blijft doen. Dus de robot draait het moertje vast terwijl de mens het boutje vasthoudt, om het even simpel te zeggen. In andere sectoren, zoals  automotive zijn ze daar al verder mee. Het gevaar van de huidige cobots is vrij gering doordat dus in de praktijk toch vaak alleen hun werk doen en meestal maar langzaam bewegen. Vanuit de markt komt echter steeds meer vraag naar sneller bewegende cobots, met een groter bereik en tilcapaciteit. Aanpassingen in de het veiligheidsdetectiesysteem zijn hiervoor echter noodzakelijk.

Richtlijn

Normalisatie van robots is een noodzaak. ‘Stel dat er geen normen zouden zijn voor robots, dan zou iedereen maar gewoon zijn eigen ding doen. Het is juist echt noodzakelijk dat we nationaal, Europees of mondiaal kunnen uitgaan van eenzelfde set regels. Dat is qua handelsbelemmeringen tijdbesparend en qua veiligheid een groot gewin. Je weet als producent immers precies waaraan je robot moet voldoen om veilig te zijn.’ Braadbaart ziet bij de eindgebruikers wel vaak het idee dat de norm bindend is. ‘Een norm is niet bindend, je mag er als gebruiker van afwijken als jouw applicatie anders is. Performance level D is bijvoorbeeld niet altijd nodig. Het is handig als je je verdiept in de materie, pas dan komt de volledige toegevoegde waarde van de norm naar boven. Je moet het niet beschouwen als een lijstje met vinkjes dat je moet afwerken.’

Meer weten over dit onderwerp?

NEN organiseert samen met iTanks, NVVK, TNO en Holland Robotics een serie online bijeenkomsten over Robots en Arbeidsveiligheid. Tijdens deze interactieve sessies worden vanuit diverse invalshoeken en thema’s de aspecten binnen robots en arbeidsveiligheid besproken met experts en gebruikers. Klik hier om terug te kijken naar de voorgaande edities en in te schrijven voor de aankomende thema’s.

Heeft u specifieke vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Thijs Dorssers, manager Holland Robotics, thijs.dorssers@hollandrobotics.com

Naar overzicht
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven