i-Botics

Joint Innovation Center for Interaction Robotics

i-Botics

Universiteit Twente – één van de founding partners van Holland Robotics – is een samenwerking aangegaan met TNO op het gebied van Interaction Robots.

TNO en Universiteit Twente bundelen hun inspanningen op het gebied van robotica in het open innovatiecentrum i-Botics. Het nieuw opgerichte Joint Innovation Center for Interaction Robotics moet focus aanbrengen in de valorisatie-activiteiten voor exoskeletten en telerobotica.

Op 21 juni 2016 werd er een samenwerkingsverklaring getekend, waarmee een nauwere samenwerking in kennisuitwisseling tussen onderzoeksinstellingen en de industrie start. Hetgeen helemaal aansluit bij het gedachtegoed van Holland Robotics.

Stefano Stramigioli, hoogleraar Advanced Robotics van de Universiteit Twente: “Met robotica maken we een veiligere werkomgeving in veel industrieën mogelijk. Maar ook bij het verrichten van fysiek zwaar werk bieden robots uitkomst. Er zijn tal van mooie voorbeelden hoe robotica en machines mensen kunnen ondersteunen bij het veiliger, beter en eenvoudiger doen van hun werk.”

Lees het volledige persbericht                 Website i-Botics

Staand v.l.n.r.: Arjen de Jong (Senior Business Developer van TNO), Paul de Krom, (CEO van TNO), Victor van der Chijs (voorzitter CvB van de UT) en Stefano Stramigioli (hoogleraar Advanced Robotics van de UT).

Zittend: Jos Keurentjes (CSO van TNO), Ed Brinksma (Rector Magnificus van de UT)

Naar overzicht
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven