Robots & Arbeidsmarkt

Odd.Bot ontvangt 2.6 miljoen funding

Robots & Arbeidsmarkt

Odd.Bot, de innovatieve start-up die zich richt op het ontwikkelen van robots voor het
verwijderen van onkruid, heeft een aanvullende financiering van 2,6 miljoen euro
ontvangen vanuit Europa middels de EIC Accelerator.

Deze investering zal worden gebruikt om het 3e prototype, de ‘Weed Whacko’-robot,
versneld naar de markt te brengen. Deze unieke robot maakt gebruik van
geavanceerde sensoren en AI-technologie om onkruid op een efficiënte en
milieuvriendelijke manier te verwijderen, zonder het gebruik van chemische
middelen.

“We zijn ontzettend enthousiast over deze investering van de EIC Accelerator”, aldus
CEO van Odd.Bot, Martijn Lukaart. “Het zal ons in staat stellen het leven van de
biologische akkerbouwers, die nu nog hoofdzakelijk zijn aangewezen op het met de
hand wieden, al op korte termijn te vergemakkelijken. Vervolgens richten ons ook op
de conventionele akkerbouwers door hen een kostenefficiënt alternatief te bieden
voor de chemische onkruidbestrijding”.

Odd.Bot wordt sinds de start ondersteund door de regionale ontwikkelmaatschappij
Horizon Flevoland en ontving eerder al ondersteuning vanuit het Proof of Concept
fonds.

De Weed Whacko-robot zal in 2023 beschikbaar worden gesteld aan de eerste
akkerbouwers, onze voorlopers, waarmee Odd.Bot samenwerkt voor de
doorontwikkeling. De eerste pre-orders voor de robots kunnen naar verwachting de
tweede helft van volgend jaar worden geplaatst.


Odd.Bot kijkt er naar uit haar revolutionaire technologie aan haar klanten aan te bieden en daarmee de transitie naar meer duurzame akkerbouw te versnellen. Meewerken met Odd.Bot? Meer informatie is te vinden via deze website.


Meer informatie over de European Innovation Council via deze link.


Naar overzicht
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven