Samen innoveren

Holland Robotics jaagt ecosysteem aan

Samen innoveren

Ruim 2,5 jaar na de start van Holland Robotics en het samenbrengen van het eco-systeem en de ontwikkeling van de Robotica roadmap beginnen er zich nu concrete projecten te ontwikkelen.

Binnen de verschillende applicatiegebieden zijn verschillende projecten gestart voor de ontwikkeling en innovatie van roboticatoepassingen.

Zo zijn op het gebied van AgroFood de projecten DIH AgroboFood en COTEMACO gestart en binnen de sector Medisch en Zorg lopen  de projecten DIH Hero en Cluster Medical Robotics.

Ook voor de applicatiegebieden Logistiek, Service & Maintenance gaan een aantal projecten lopen. Hiervoor zijn twee OpZuid projecten geschreven. Deze hebben betrekking op het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem op het gebied van Lostiek, Service & Maintenance op het gebied van Robotica en AI.

Om het MKB meer te betrekken en kennis te laten maken met robotisering is een samenwerking gestart met VNO-NCW en Fontys. Onder de naam MKB-Robotiseert (www.mkb-robotiseert.nl) zullen diverse workshops en bijeenkomsten georganiseerd worden om robotisering binnen het MKB te bevorderen. De eerste is al op 2 oktober en kent al meer dan 24 inschrijvingen!

Naar overzicht
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven