Robots & Arbeidsmarkt

Enquête NEN prioritering geharmoniseerde standaarden onder de Machineverordening!

Robots & Arbeidsmarkt

NEN wil met behulp van deze enquête een overzicht krijgen van het gebruik van geharmoniseerde standaarden in de Nederlandse markt. Binnenkort is de nieuwe Machineverordening van kracht en dat betekent dat er waarschijnlijk ook veel geharmoniseerde standaarden moeten worden herzien.

In deze enquête kunt u aangeven welke geharmoniseerde normen volgens u prioriteit zouden moeten krijgen bij het herzien van de normen om te voldoen aan de nieuwe eisen van de Machineverordening.

NEN wil deze informatie gebruiken om binnen Europese normalisatie overleggen de voorkeursvolgorde van Nederland in te brengen. Door deel te nemen aan de enquête kunt u invloed uitoefenen op deze voorkeursvolgorde.

Via deze link kunt u deelnemen aan de enquête.

Naar overzicht
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven