Kick-off project COTEMACO

Efficiëntere samenwerking mens en machine in voedselverwerking

Kick-off project COTEMACO

De veranderingen in de maatschappij en de technische ontwikkelingen vragen om antwoorden. Antwoorden op vragen als: “Nemen robots ons werk over of gaan we met robots samenwerken en laten we hen het monotone, zware en gevaarlijk werk doen?”. “Hoe kunnen we deze robots toepassen in onze bedrijfsprocessen? “Welke investeringen en aanpassingen vraagt dit?”

High Tech NL / Holland Robotics partner in Europees Interreg project COTEMACO

Allemaal vragen die onderdeel vormen van het nieuwe innovatieproject COTEMACO. Hierin gaat High Tech NL / Holland Robotics samen met Food Tech Brainport aan de slag met MKB-bedrijven in de agrofoodindustrie en kennisinstellingen. In een demonstratiefabriek worden verschillende voedselverwerkingsprocessen gedemonstreerd waarin medewerkers en robots optimaal en kosteneffectief gaan samenwerken. Projectleider van dit Interreg project is Flanders Make.

MKB-bedrijven in de agrofoodindustrie en bedrijven in de robotica-industrie worden uitgenodigd om nieuwe productieprocessen te ontwikkelen en demonstrators te bouwen die als voorbeeld kunnen dienen voor de hele agrarische bedrijfstak. Ook zal binnen het project de mogelijkheid bestaan om implementatie van samenwerkende robots specifiek voor een MKB bedrijf te gaan specificeren.

Contact

Wilt u meer weten over dit project of heeft u interesse in deelname? Neem dan contact op met Ben van der Zon, Program Manager Technology Projects bij High Tech NL: ben.van.der.zon@hightechnl.nl of 06 – 153 848 50.

Dit project past ook mooi in het programma ‘High Tech to Feed the World (HT2FtW)’ waarin hoogwaardige technologie wordt toegepast om de Nederlandse agrarische sector klaar te stomen voor de volgende eeuw.

Persbericht kick-off COTEMACO

Kijk voor meer projectinformatie tevens op:

http://www.nweurope.eu/projects/project-search/cotemaco-increased-nwe-competitiveness-through-efficient-man-machine-collaboration

Naar overzicht
Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven