Inspectie & Maintenance

Inspectie en Maintenance is in nagenoeg alle sectoren van de industrie een belangrijk issue. Het is nodig voor veiligheid en om stilstand van machines en systemen te voorkomen. Technische installaties worden echter groter en complexer. De civiele infrastructuur wordt steeds intensiever gebruikt. Meer en meer gebeurt ondergronds, onder water en onder gevaarlijke omstandigheden zoals in de procesindustrie. De overheid vereist dan ook steeds strengere veiligheidsmaatregen, regelgeving wordt continu aangescherpt. Gecombineerd met een vergrijzingsgolf in de sector, waardoor kennis verdwijnt, en een trage instroom van juist gekwalificeerd personeel zorgt ervoor dat de sector onder druk staat. Robotica kan van grote toegevoegde waarde zijn voor deze sector. Een robot kan immers op plekken komen waar een mens dat niet (veilig) kan. Bovendien hebben robots skills die mensen niet hebben, zoals uithoudingsvermogen en precisie.

In toenemende mate worden inspectie- en onderhoudsprocessen dan ook uitgevoerd met intelligente robots die zowel inspecteren als onderhoud plegen door cleaning, reparatie en vervanging van onderdelen. Door simulatie en smart data te integreren, wordt robotica ingezet voor het onderhoud van de toekomst.

Meer weten?
Om innovaties te versnellen en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren zijn er diverse projecten op het gebied van robotica en digitale automatisering voor de sector Inspectie en Maintenance. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van robotica binnen deze sector of welke projecten er actief zijn? Neem contact op met Thijs Dorssers, Manager Holland Robotics, via thijs.dorssers@hollandrobotics.com

Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven