Heerbeeck College

Het Heerbeeck College is een katholieke school voor voortgezet onderwijs. De school biedt de volgende opleidingen aan: mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het kwaliteitsprofiel dat door de onderwijsinspectie wordt opgesteld is voldoende.

Brainport school
Het Heerbeeck College mag zich sinds 2014 een ‘Brainport school‘ noemen. Een Brainport school is een school die in het curriculum gericht en structureel werkt aan de ontwikkeling van 21st century skills en de verbinding met de omgeving. Een Brainport school werkt intensief samen met bedrijven in de regio om zo bij jongeren een onderzoekende en ondernemende houding aan te leren. Dit wordt gedaan door middel van inhoudelijke projecten met een levensechte context. Voor bedrijven en instellingen moet er ook een aantoonbare duurzame meerwaarde worden gedefinieerd.

Contextrijk onderwijs op verschillende vlakken
Het Heerbeeck College wil zin geven aan leren. Als voor leerlingen duidelijk is waarom te verwerven kennis en vaardigheden belangrijk zijn, dan vergroot dit de motivatie om te leren. We geven betekenis aan leren door contextrijk onderwijs te bieden, waarin leren in en buiten de school zoveel mogelijk met elkaar wordt verbonden en samenhang tussen vakken wordt bevorderd. Contextrijk onderwijs wordt ook toegepast in de bèta- en design-vakken en door het ontwikkelen van een internationale, ondernemingsgerichte mindset.

We richten ons daarbij onder meer op de volgende activiteiten: HTO, Science, Techna, Product ontwerpen, HIC en deelname Bèta Challenge.

Robotica komt als volgt terug in het onderwijs op zowel HAVO en VWO niveau:
Klas 1 computer Science met scratch en arduino
Klas 2 computer Science met scratch arduino en programmeren
Klas 3 apps maken en programmeren.
Klas 4 programmeren, Dominica en mechatronica

Educational & Research Facilities and Organizations
Community
Terug naar overzicht
Delen: