Agri en Food

De wereldwijde voedselproducenten staan de komende decennia voor de uitdaging om negen miljard monden te voeden. Dat levert een behoorlijk aantal (maatschappelijke) uitdagingen op voor deze sector.

 

  • Waar vinden we voldoende handen voor onze voedselproductieprocessen?
  • Hoe kunnen we zorgen voor goede arbeidsomstandigheden? Denk aan werkzaamheden in zware en potentieel gevaarlijke omstandigheden.
  • Hoe kunnen we voldoen aan de steeds strengere eisen op het gebied van gezondheid, hygiëne en duurzaamheid?

Toppositie

Op dit moment bezet Nederland wereldwijd nog een toppositie op het gebied van agrifood. Bovenstaande aspecten zetten de positie van de Nederlandse agri- en foodbedrijven onder druk. Ook is er toenemende concurrentie door landen die agrifood als prioriteit bestempelen en inspelen op de noodzaak om meer, beter en duurzamer te produceren.

Dit alles vraagt om een andere manier van voedselproductie en -verwerking. Samenwerking met de hightechsector en met name de roboticasector is dan ook essentieel voor het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden.

Samen naar een duurzame toekomst

Holland Robotics maakt zich sterk om de verschillende partijen in de roboticasector, agrifoodindustrie en wetenschap aan elkaar te koppelen. Ons doel hierbij robotica- en agrifoodsector structureel met elkaar te verbinden. Alleen door verregaande samenwerking en cross-sectorale innovaties lukt het om de maatschappelijke uitdagingingen aan te gaan én om de toppositie die we nu hebben te behouden.

Ondersteunende en faciliterende rol

Als aanjager van dit proces genereert Holland Robotics het momentum om twee verschillende culturen structureel met elkaar te verbinden. Een aantal van deze voorbeelden zijn de participatie in (Europese) projecten op het gebied van robotica in de agrifoodsector.

COTEMACO

agROBOfood

agroBOTS

Overzicht overige Europese projecten gericht op de agrofoodsector

Interesse of meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden van robotica voor de agrifoodsector of de verschillende projecten? Neem dan contact op met Thijs Dorssers, Manager Holland Robotics via: thijs.dorssers@hollandrobotics.com

Relevante nieuwsberichten

Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven