De digitale revolutie in de landbouw

Smart Farming Conference

De digitale revolutie in de landbouw

Na de mechanisatie staat de landbouw nu aan de vooravond van een nieuwe revolutie; de introductie van minerale meststoffen en de industrialisatie van productieprocessen, connectiviteit en datamanagement. Of te wel: Smart Farming / Precision landbouw.

Het punt is nu bereikt waarop het niet alleen mogelijk is om grote hoeveelheden data te verzamelen, maar ook om verschillende productiemiddelen te controleren of individuele dieren te monitoren. Steeds meer boeren beginnen digitale technologie en datagedreven innovaties toe te passen in hun bedrijfsprocessen. Dit leidt tot vragen als; “Welke nieuwe businessmodellen zullen succesvol zijn?”,  “Zullen nieuwe spelers het traditionele landbouwlandschap veranderen?” of “Hoe kunnen we innovatieve methoden voor duurzame voedselproductie identificeren en ontwikkelen?” maar ook “Hoe ga ik om met deze veranderingen? (de transitie van traditionele boer tot digitale boer)?”

Dit zijn onderwerpen die tijdens de Smart Farming conferentie aan bod komen.

Focusonderwerpen zijn onder andere:

  • Beschikbare technologieën voor Farming 4.0 – drones, sensoren, Internet of Things, Robotica,
  • Big Data, AI en meer
  • Precisielandbouw
  • Precisie veeteelt
  • Plant- en gewaswetenschap voor beter gebruik van hulpbronnen
  • Investering in R&D
  • Nieuwe bedrijfsmodellen

Meer informatie en registratie

Naar overzicht Voeg toe aan mijn agenda
Delen: