Lezingen Brabant Robot Challenge

Lezing: Robotica en ethiek

Lezingen Brabant Robot Challenge

Lezing door Lambèr Rooijakkers (Universitair Hoofddocent Ethiek en Techniek Technische Universiteit Eindhoven).

De inzet van zorgrobots appelleert aan schrikbeelden van een verzorgingstehuis zonder verzorgend personeel. Een robot aan het bed die efficiënt en doelgericht de hoognodige taken uitvoert en daarbij voorbij gaat aan de mens in kwestie. Tegen een achtergrond van een vergrijzende bevolking kunnen robots de aanvullende ‘handen’ aan het bed bieden. De inzet van robots in de zorg lijkt met de nieuwe robotica-ontwikkelingen niet ver weg. Maar is het scenario van de robot als verpleegster van de toekomst een mooi vergezicht of klinkklare onzin? En welke ethische vraagstukken spelen daarbij een rol? In deze lezing wordt ingegaan op de ethische en maatschappelijke kwesties die zorgrobots, nu en op termijn, met zich mee kunnen brengen.

Brabant Robot Challenge: Hoe maken wij de studenten in Noord-Brabant robotwise?

In de slimme maakregio Noord-Brabant zullen de effecten van robotiseren zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland. Voor een samenleving met robots is niet alleen technische kennis nodig, maar moet ook gebruik worden gemaakt van sociaal-wetenschappelijke, economische, juridische en ethische inzichten. In 2017 zijn 4 Brabantse hoger onderwijsinstellingen, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, University of Tilburg, Technische Universiteit van Eindhoven, gestart met de Brabant Robot Challenge. Ze willen hiermee hun studenten voorbereiden op deze robotiseringslag in met name de zorgsector in de vorm van het uitvoeren van een praktijkopdracht bij een bedrijf of instelling, tezamen met het volgen van lezingen vanuit diverse invalshoeken.

Belangstellenden die ook meer willen weten van robotisering in de zorgsector zijn van harte welkom om deze lezingen op 26 maart, 9 april, 7, 28 mei en 6 juni bij te wonen.

Meer informatie: www.brabantrobotchallenge.nl

Naar overzicht Voeg toe aan mijn agenda
Delen: