Lezingen Brabant Robot Challenge

Lezing: Interactie tussen mens en robot

Lezingen Brabant Robot Challenge

Lezing door Henk Kiela (Lector Mechatronica en Robotica) en Janienke Sturm (lector Mens en technologie ) van Fontys Hogescholen.
Henk Kiela en Janienke Sturm laten zien hoe twee werelden, gezondheidszorg en mensgerichte zorg enerzijds en industrie en automatisering anderzijds dezelfde kant op bewegen en de mens-machine interactie steeds meer centraal gesteld wordt.

Vanuit zorg een logische stap, maar ook voor de industrie wordt mens-robot-interactie terecht gezien als de sleutel om complexe machines en robots op de werkvloer te laten bedienen door bestaande medewerkers. Niet de medewerkers moeten slimmer worden, de robots moeten eenvoudiger te gebruiken worden. Op welke manier beïnvloedt technologie de manier waarop we met elkaar omgaan en onze positie in de maatschappij? Kan technologie zo worden ingezet dat het voldoet aan de behoeften van de gebruikers?

Brabant Robot Challenge: Hoe maken wij de studenten in Noord-Brabant robotwise?

In de slimme maakregio Noord-Brabant zullen de effecten van robotiseren zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland. Voor een samenleving met robots is niet alleen technische kennis nodig, maar moet ook gebruik worden gemaakt van sociaal-wetenschappelijke, economische, juridische en ethische inzichten. In 2017 zijn 4 Brabantse hoger onderwijsinstellingen, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, University of Tilburg, Technische Universiteit van Eindhoven, gestart met de Brabant Robot Challenge. Ze willen hiermee hun studenten voorbereiden op deze robotiseringslag in met name de zorgsector in de vorm van het uitvoeren van een praktijkopdracht bij een bedrijf of instelling, tezamen met het volgen van lezingen vanuit diverse invalshoeken.

Belangstellenden die ook meer willen weten van robotisering in de zorgsector zijn van harte welkom om deze lezingen op 26 maart, 9 april, 7, 28 mei en 6 juni bij te wonen.

Meer informatie: www.brabantrobotchallenge.nl

Naar overzicht Voeg toe aan mijn agenda
Delen: