Lezingen Brabant Robot Challenge

Lezing: Health innovation en technologie

Lezingen Brabant Robot Challenge

Lezing door Eveline Wouters (lector Health Innovations & Technologie) en Mark de Graaf (lector Interaction Design) van Fontys Hogescholen.

Als het gaat over robotica in de zorg, denkt men vaak aan de technologie of aan de patiënt. Het is alleen ook belangrijk om ook na te denken over de zorgverlener. Als er geen draagvlak onder het personeel is, wordt dure technologie misschien helemaal niet gebruikt. Eveline Wouters en Mark de Graaf gaan uitleggen wat nodig is om er voor te zorgen dat de implementatie van nieuwe technologie onder het personeel goed gaat en welke theorieën daarbij belangrijk zijn.  

Brabant Robot Challenge: Hoe maken wij de studenten in Noord-Brabant robotwise?

In de slimme maakregio Noord-Brabant zullen de effecten van robotiseren zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland. Voor een samenleving met robots is niet alleen technische kennis nodig, maar moet ook gebruik worden gemaakt van sociaal-wetenschappelijke, economische, juridische en ethische inzichten. In 2017 zijn 4 Brabantse hoger onderwijsinstellingen, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, University of Tilburg, Technische Universiteit van Eindhoven, gestart met de Brabant Robot Challenge. Ze willen hiermee hun studenten voorbereiden op deze robotiseringslag in met name de zorgsector in de vorm van het uitvoeren van een praktijkopdracht bij een bedrijf of instelling, tezamen met het volgen van lezingen vanuit diverse invalshoeken.

Belangstellenden die ook meer willen weten van robotisering in de zorgsector zijn van harte welkom om deze lezingen op 26 maart, 9 april, 7, 28 mei en 6 juni bij te wonen.

Meer informatie: www.brabantrobotchallenge.nl

Naar overzicht Voeg toe aan mijn agenda
Delen: