Smart Robotics

Defensie Innovatie Competitie voor MKB en Startups

Smart Robotics

Voor de tiende maal wordt de Defensie Innovatie Competitie (DIC) georganiseerd. Dit keer het thema Smart Robotics (specifiek oplossingen m.b.t. Red Force Tracking en Misleiding).

De competitie heeft als doel innovatie in Nederland te stimuleren door innovatieve ideeën via een prijsvraag. Middels deze prijsvraag stelt het Ministerie van Defensie hiertoe financiële middelen beschikbaar (alleen voor MKB en Startups die in Nederland gevestigd zijn).

Informatie
Zie aanbestedingsstukken
Voorlichtingsdag is 25 oktober 2019 in de Kromhoutkazerne te Utrecht.
Aanmelden kan tot 24 oktober 2019 bij M.v.Oostveen.01@mindef.nl

De DIC 2019 wordt uitgevoerd als een prijsvraag verdeeld in 2 fases. In deze eerste fase worden de inschrijvers uitgenodigd het idee uit te werken in een Projectvoorstel. Na beoordeling van de Projectvoorstellen worden de 5 best scorende Inschrijvers uitgenodigd voor de tweede fase. In deze fase worden de Inschrijvers gevraagd om het Projectvoorstel uit te werken tot een Projectplan en de innovatie op de finaledag ten overstaan van de jury te presenteren. De jury zal op de finaledag de winnaar van de DIC 2019 bekendmaken.

Naar overzicht Voeg toe aan mijn agenda
Delen: