Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Holland Robotics respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. Holland Robotics verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening.

Holland Robotics valt als community juridisch onder Vereniging High Tech NL. Voor verdere informatie over onze privacyverklaring verwijzen we u dan ook naar de privacyverklaring van High Tech NL.

Delen:
Review Maarten Steinbuch
Holland Robotics speelt nadrukkelijk in op de wens vanuit het wetenschapsveld. Het is belangrijk dat we op nationaal niveau een wetenschappelijke innovatieagenda gaan invullen.
Maarten Steinbuch
Scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven